RPS Konsep Dasar Matematika

<


RENCANA PROGRAM SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah                         : Konsep Dasar Matematika
Kode Mata Kuliah               :
Rumpun Mata Kuliah          : Bidang Matematika
Bobot SKS                            : 3 (Tiga)
Semester                               : II (Dua)
Mata Kuliah Syarat             : -
Dosen Pengampuh               : Yudi Yunika Putra,M.Pd
Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "RPS Konsep Dasar Matematika"

Post a Comment